Down to Earth Partisans: Fashioning of YU-Space in Partisan Film

Miranda Jakiša

Povzetek:

Esej se ukvarja s ključno vlogo partizanskega filma pri vzpostavljanju jugoslovanske identitete. »Telurični« značaj partizanov v tej vlogi nastopa kot povezava med partizanskimi pohodi, njihovo strateško prednostjo poznavanja terena in oblikovanjem skupnega namišljenega prostora. Zastavljena je teza, da so identiteto povojnega filmskega občinstva, ene prvih integriranih skupin v Jugoslaviji, v veliki meri oblikovali prav partizanski filmi (s svojimi zabavnimi, a vendar ideološko obteženimi »Pro Aris et Focis« misijami). Boj za pravo stvar, telurična borba, mobilne enote in neredna vojska, sestavljena iz pripadnikov ljudstva, so štiri poglavitne značilnosti partizanskega boja – esej jih analizira s pomočjo ponovnega branja nekaterih najbolj priljubljenih jugoslovanskih partizanskih filmov.

Abstract:

This essay describes the essential role of partisan film in Yugoslav self-fashioning and nation-building. Hereby the partisans’ ‘telluric’ character functions as a link a figure of versatility and partisan film as a genre prone to appropriate other genre features, from war film to comedy, inverted western, espionage melodrama and ot­hers. This ability of mimicry (the actualization of a number of potential options) is rooted in the political nature of both, the partisan and the genre of partisan film. Due to this political quality, what becomes relevant for the definition of the genre is the close link of each ‘exemplar’ to the ideological, cultural, and social status quo. For the first time in the history of cinema a genre is highly synchronized with the historical being of a state, namely the Soviet Union. Focussing on the early years of
Soviet partisan film (from Pyrev and Ėrmler, from Donskoy to Arnštam, and from Room to the partisan novellas of the Boevye kinosborniki) I want to show that history and film history were never linked as tight as then. Transgression and irregularity, border-crossing between family and state, the private and the military – those features determine the partisan as well as the genre of partisan film.