Kako iz junakov nastanejo antijunaki: Delije Miće Popovića

Tatjana Simeunović

Prevedel Marko Bratina

Povzetek:

Esej se ukvarja z enim najbolj intrigantnih predstavnikov partizanskega žanra, s filmom Miće Popovića Delije. Film, posnet leta 1968, je takoj po nastanku in maloštevilnih javnih projekcijah postal žrtev ignorance, mistifikacije in pljuvaštva (med drugim so ga obtožili, da gre za »četniško kontrarevolucionarno žalitev naših socialistično-revolucionarnih svetinj«). Delije, na formalni ravni precej eksperimentalen izdelek, je zgodba o povojni generaciji nekdanjih partizanov, ki v novem okolju zaman iščejo svoje mesto v družbi. Esej popisuje sramoten sprejem te izredne mojstrovine in jo skuša obrazložiti kot specifičen žanrski fenomen na presečišču med partizanskim filmom in filmi tako imenovanega črnega vala.

Abstract:

How Heroes are Turned into Anti-Heroes: Mića Popović’s Delije

This essay is dedicated to one of the most intriguing films in the genre of the partisan film – Mića Popović’s Delije. Made in 1968 it had only a few public appearances before finally and quite paradoxically becoming the object of ignorance, mystification, and defamation at the same time (for instance, it was accused of being a “Chetnik-tuned counter-revolutionary insult” to “our socialist-revolutionary sanctuary”). Quite experimental on a formal level, Delije is the account of a post-war generation of former partisans who, after the end of the war, are dismissed and hereby deprived of their very meaning of life. The text describes the awkward reception of this outstanding masterpiece and discusses it as a specific genre phenomenon, standing right on the boarder line between partisan film and “crni talas” (the “Black Wave”).