Listina etičnih vrednot kustosa

Paolo Cherchi Usai

Prevedel Marko Horvat

Avstralski Nacionalni arhiv za film in zvok (National Film and Sound Archive – NFSA) je z izdelavo novih strateških smernic oktobra 2004 začel s preoblikovanjem, ki je temeljilo na razvoju strukture kustosovega dela. Ta nova struktura skuša povezati obstoječe veščine pridobivanja, zaščitenja in omogočanja dostopa do nacionalne avdiovizualne kulturne dediščine s poudarkom na tolmačenju zbirke, osnovanem na strokovnem znanju in izkušnjah kustosov, ter nujnosti nadaljnjega negovanja in promoviranja etičnih standardov avdiovizualnega arhiviranja. Ta dokument, skladen z najboljšo mednarodno prakso, vsebuje pregled glavnih kulturnih načel, ki urejajo dejavnosti kustosov, posebno pozornost pa nameni avdiovizualnim zbirkam glede na narodno in mednarodno arhivarsko skupnost.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!