Marginalije

Vasko Pregelj

Film je razdeljen na več posameznih vsebinskih in oblikovnih vrednot, od katerih vsaka predstavlja en vidik slikarstva Marija Preglja. Začetek in konec sta ena¬ka, vmes pa se vrstijo prizori asociativne vezave slik z motiviko ateljeja. Tu ni samo atelje; med predmeti ustvarjalca se nenehno pojavljajo svobodne kompozicije določenih aranžmajev – nekakšna psihološka refleksija že dovršenih slik, ki pa so ob svojem nastajanju doživele množico asociativnih momentov, tako iz vsakdanjosti kot iz razmišljanja o najbolj primarnih resnicah naše eksistence o življenju in smrti.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!