Drama Queens Petra Stamerja – med družinsko konstelacijo in TV nanizanko

Katja Čičigoj

Povzetek:

Drama Queens je ironična oznaka, ki bi jo morda uporabili za opis kakega lika v telenoveli ali nanizanki, pa tudi za kakega družinskega člana, nagnjenega k pretiravanju in napihovanju problemov. To je tudi naslov eksperimentalnega gledališkega projekta avstrijskega performerja, plesnega dramaturga in režiserja Petra Stamerja, v katerem družinsko terapijo oblikuje na način TV nanizanke. Z uporabo psihoterapevtske metode in tematizacijo seans t. i. družinske konstelacije ter z dekonstrukcijo standardnih narativnih elementov in formalnih zahtev žanra TV nanizanke projekt prevprašuje skupno ideološko ozadje obeh kulturnih form na tanki meji med fikcijo in realnostjo.

Abstract:

Drama Queens by Peter Stamer – between family constellation and sit-com

Drama Queens is an ironic notion we might use to designate a character of a soap opera or sit-com, or even for a family member prone to exaggeration and overreacting to problems. This is also the name of an experimental theater project of the Austrian performer, dance dramaturge and theater director Peter Stamer, in which he shapes a family therapy as a sit-com. By using the psychotherapeutic method and thematizing the sessions of the so called family constellation, as well as by the deconstruction of standard narrative elements and formal requirements of the genre of sit-com, the project questions the common ideological background of both the cultural forms on the thin threshold between fiction and reality.