O mornarjih, ki pijejo vino, in nasilnih kadilcih: poglavje iz arhiva popularnega filma sovjetske odjuge

Natalija Majsova

Povzetek:

Ob besedni zvezi »film sovjetske odjuge« dandanes največkrat pomislimo na nekonvencionalne mojstrovine, na začetek novovalovskega preporoda sovjetske kinematografije in na navidezno, površno liberalizacijo umetnosti v času vladavine Nikite Hruščova. Izpostavljanje teh značilnosti odjuge nikakor ni neupravičeno, vendar nehote na margino potiska drugačno plat odjužne kinematografije – popularni film. Z vidika kulturološke analize in poskusov kritične refleksije različnih – od družbenih do političnih in filmskih – razsežnosti odjuge pa so ti še kako aktualni, kakor skušamo pokazati v pričujočem tekstu, v katerem obravnavamo kulturno konstrukcijo alkohola v popularnem filmu druge polovice sovjetske odjuge (1958–64), znane po vztrajni, a neučinkoviti partijski gonji proti alkoholizmu.

Abstract:

About sailors who drink wine and violent smokers: chapter from the archive of the popular film of the Soviet Thaw

»Cinematography of the Soviet Thaw« is usually associated with unconventional cinematic masterpieces, the beginning of the so-called Soviet nouvelle vague, and the superficial liberalization of the arts under the rule of Nikita Khrushchev in the USSR. While emphasis of these characteristics is by no means out of place, it seems to push a different aspect of the Thaw to the margins of analysis. We are talking about popular films, so-called Soviet blockbusters, which are more than relevant for analysis from the point of view of cultural studies and attempts of critical reflection of various dimensions of the Thaw, ranging from politics and society to film. This text attempts to tackle the Thaw from this very angle, focusing on the cultural construction of alcohol in popular films of the second half of the Thaw (1958–1964), known for a zealous yet inefficient anti-alcoholistic campaign launched by the ruling Communist Party.Ključne besede: popularni film, Sovjetska zveza, odjuga, alkohol.