TUKAJ IN ZDAJ: Kako si povrniti sedanjost. Nekaj ovinkov do filmske prakse Travisa Wilkersona

Katja Čičigoj

Povzetek:

S predpostavko, da se vsaka angažirana umetniška praksa vzpostavlja prek svojega odnosa do sodobnosti, skuša prispevek premisliti ta odnos v navezavi na filmsko prakso Travisa Wilkersona oz. predvsem njegov celovečerec Kdo je ubil Cocka Robina?. Če ta odnos do sodobnosti mislimo na način 'kritične ontologije nas samih', kot Foucault reformulira sodobno premeno Kantovega kritičnega projekta, se tudi s pomočjo Wilkersonovih filmov izkaže, da tovrstni 'etos modernosti' danes terja določeno obliko kritične izdaje samega modernega oz. razsvetljenskega projekta. Pri tem postane ključno vprašanje časovnosti: tako doživljanja časovnosti v sodobnosti, ki jo izrisujejo tudi Wilkersonovi filmi, kot vloga obravnavanega filma pri razpiranju drugačnih možnih načinov doživljanja časa.

Abstract:

THE HERE AND NOW: How to Take Back Our Present. A Few Detours Towards Travis Wilkerson's Cinematic Practice

Supposing that every kind of engaged artistic practice defines itself in relation to the contemporary moment, the article tries to rethink this relation as evidenced by the cinematic practice of Travis Wilkerson, in particular by his feature film Who Killed Cock Robin?. If we conceive of this relation to the contemporary as a kind of 'critical ontology of ourselves', as Foucault articulates his contemporary reformulation of Kant's critical project, Wilkerson's films help us consider the fact that today such an 'ethos of modernity' might involve a certain kind of a critical betrayal of the modern project of Enlightenment itself. What becomes crucial here is the question of time: the way we tend to experience time today, as delineated by Wilkerson's films, as well as the role of the film under consideration in opening up potentially different ways of relating to time.