Paberkovanja o »učinkih vlaka«

Bratko Bibič

Članek obravnava nekatere vidike – »prisluhe« t. i. »učinka vlaka« – »utemeljitvenega mita« filma, ki so spremljali prve projekcije filma Prihod vlaka na postajo (L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat,1895/96) bratov Lumière ter izpostavlja v zgodovinskih analizah tega fenomena ne dovolj upoštevano, razčlenjeno in vanje integrirano »nemost« nemega filma. Ta prevladuje v iniciacijskem obdobju zgodnjega kina, v katerem filmskih projekcij (še) niso spremljali oziroma dopolnjevali glasbeni ali kakšni drugi zvočni učinki. Izhajajoč iz izvajanj M. Gorkega, P. Bonitzerja in M. Chiona postavi tezo, da je obenem in komplementarno s »slepim poljem« filma vzniknilo še »gluho-nemo polje«, specifična »filmska tišina«, ki prispeva svoj delež tako k nelagodju kot tudi k uživanju v zgodnjem filmu.

 

Ključne besede: Prihod vlaka na postajo, učinki vlaka, Y. Tsivian, T. Gunning, M. Loipendinger, N. Burch, »filmska tišina«.

 

Integralna verzija se nahaja v tiskanem KINU!