Morfologija zataknjenosti

Petra Meterc

Christian Petzold, pogosto označen za vodilnega režiserja berlinske filmske šole, se v gibanje, za katerega naj bi bilo značilno »postavljanje vprašanj 'političnega' prav z zavračanjem ustvarjanja eksplicitno političnih filmov«, umešča z vztrajnim poustvarjanjem obrobnih ali tranzitnih prostorov, v katere naseljuje podobno vedno znova reinkarnirane ekonomske ali politične izločence. Prostori, kamor naseljuje pripovedi, simbolizirajo stanje junakov-duhov. Ti so namreč preganjani zaradi političnih ali ekonomskih razlogov, nekakšnih popotresnih sunkov preteklosti, naloga gledalca pa »ni le izgon teh zgodovinskih duhov«, marveč »interpretacija namena in pomena njihove trajne prisotnosti«.

 

Ključne besede: Christian Petzold, berlinska šola, junaki-duhovi.

 

Integralna verzija se nahaja v tiskanem KINU!