Cristina Pinto, hči Neaplja

Žiga Fabjan

Režiser Siniša Gačić z dokumentarno tehniko muhe na steni več let sledi Cristini Pinto, nekdanji pripadnici cammore, ki se po prestanku dolgotrajne zaporne kazni vrne na prostost. Hči Cammore (2018) raziskuje vpliv kampanjske mafijske združbe, pri čemer pa se v popolnosti izogne faktografski obravnavi in posveti intimnim družinskim odnosom. Prispevek poskuša s pomočjo literarnega dela Roberta Saviana Gomóra osvetliti družbene, geografske in zgodovinske okoliščine, ki so zaznamovale življenje filmske portretiranke, ter tako razumeti preplet njenih identitet, ki jih Hči Camorre raziskuje.

 

Ključne besede: Cristina Pinto, Siniša Gačić, Hči Camorre, dokumentarni film, camorra.

 

Integralna verzija se nahaja v tiskanem KINU!