Impressum

KINO! Magazine for cinema and cinematic
Publisher rights: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!
Editorial board: Maja Krajnc (editor-in-chief), Nil Baskar, Jurij Meden, Andrej Šprah
Proof-reading: Mojca Hudolin
Design and typesetting: Maja Rebov, Miha Žargi
Printed in 500 copies
ISSN 1854-9357


E-mail: urednistvo@e-kino.si
Address: Na Jami 11, SI 1000 Ljubljana, Slovenia